Tillbaka

7 strängad bassgamba efter Pieter Rombouots.
Efter orginal i Den Haag.

carved head


Carved head


Bass viol


Rombouts bass viol